Categories
Tutorials

Translate Zend application using Poedit

Install Poedit Get installer file here: https://poedit.net/download On Ubuntu,  we can install from repository: sudo apt install poedit  Create a new translate file. Click menu File > New…, then specify you target language. Save the file before continue below process. Click button (+) to add path to location of source files Set the keyword (key […]

Categories
Tips & Tricks

Backup Ubuntu using Clonezilla

[Caution] This is just my experience, and I do not warrant that it work for you. Please carefully read manual document before using Clonezilla to prevent data loss. (See manual page) I need to backup Ubuntu 18.04 for my Dell Latitude laptop and I decide to use CloneZilla. You can found the download file at […]

Categories
Blog

My first experience with FreeBSD

After reading a post on ITFOSS, i decide to try a “new” OS – FreeBSD.  It is not a linux distro, and what I want to found is a new flavour. And here is what I feel: Free BSD is not packaged with a desktop environment by default, we start with a command line UI, […]

Categories
Tutorials

TagMyCode: ứng dụng quản lý code snippet

Trong quá trình làm việc, việc ghi chú lại các đoạn code (ngắn) thường dùng (code snippet) sẽ giúp ta tiết kiêm thời gian tìm kiếm.  Visual Studio đã có trình quản lý  tích hợp sẵn, tuy nhiên mình vẫn chưa thấy một công cụ nào hiệu quả khi làm việc trên Netbeans, hôm rồi […]

Categories
Tips & Tricks

Ubuntu 18.04 – Where is ‘suspend’ button?

After using the new Ubuntu version  a few weeks, I just notice that I cannot find ‘Suspend’ button. And here is it: When you open system menu on the top-right corner, press ‘Alt’ key, the Power-off button will become ‘Suspend’ button. And, where is ‘Log-out’ button? On the menu, click your user name, you will […]

Categories
Tips & Tricks

Cài đặt driver cho máy in LPB6030 trên Ubuntu

B1: Bạn vào link sau để tải driver http://support-asia.canon-asia.com/contents/ASIA/EN/0100595001.html B2: Giải nén B3: Trong thư mục vừa giải nén, thực hiện lệnh sau để tiến hành cài đặt sudo ./install Nếu có câu hỏi xác nhận thì chọn ‘y’ (Yes) cho đến khi cài đặt hoàn tất. Và bây giờ bạn kết nối máy in […]

Phân chia không gian bộ nhớ trong Linux

Ở bài viết này tôi sẽ không tập trung vào phân tích mã nguồn, cũng như đi sâu vào cơ chế quản lý bộ nhớ của Linux, mà chỉ mô tả một cách khái quát, mang tính hình tượng về ý tưởng thực hiện của nó. Để đi sâu hơn, các bạn có thể tham […]

Site’s change announcement

Hi guys, for development in future, since July 2018, vnhomesoft.com website will become an commercial purpose website. I’ll keep old content for me and my friends, you can access these content at address: embilog.vnhomesoft.com