Categories
Tips & Tricks

Cài đặt driver cho máy in LPB6030 trên Ubuntu

B1: Bạn vào link sau để tải driver http://support-asia.canon-asia.com/contents/ASIA/EN/0100595001.html B2: Giải nén B3: Trong thư mục vừa giải nén, thực hiện lệnh sau để tiến hành cài đặt sudo ./install Nếu có câu hỏi xác nhận thì chọn ‘y’ (Yes) cho đến khi cài đặt hoàn tất. Và bây giờ bạn kết nối máy in […]