Categories
Tutorials

TagMyCode: ứng dụng quản lý code snippet

Trong quá trình làm việc, việc ghi chú lại các đoạn code (ngắn) thường dùng (code snippet) sẽ giúp ta tiết kiêm thời gian tìm kiếm.  Visual Studio đã có trình quản lý  tích hợp sẵn, tuy nhiên mình vẫn chưa thấy một công cụ nào hiệu quả khi làm việc trên Netbeans, hôm rồi […]