Categories
Tutorials

Một số thuật ngữ IT communicator nên biết

Theo thực tế mình được gặp, một số bạn communicator xuất thân từ các trường ngoại ngữ, nên ban đầu khi tiếp xúc với lĩnh IT gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu và sử dụng một số khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành. Trong bài viết này mình sẽ nêu ra một số khái […]

Categories
Tutorials

GoldenDict – ứng dụng từ điển tiện ích

Giới thiệu Nếu bạn là người dùng Ubuntu, hiện tại cũng có khá nhiều ứng dụng từ điển để bạn lựa chọn. Lúc trước mình từng sử dụng StarDict, thời gian sau đó tìm thấy GoldenDict và quyết định dùng nó cho đến hiện tại. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu qua về […]

Categories
Tutorials

Setup a Git server for local use

# On server side Make sure you have install ssh server, sudo apt install openssh-server Create ‘git’ user sudo adduser git sudo passwd git Create repository (remember to use git init –base on server side): su – git mkdir /home/git/sample-project.git cd sample-project.git git init –bare –shared Create users to use git sudo adduser user1 Add […]

Categories
Tutorials

Ruby on Rails – React – Redux

Thêm React vào project RoR 1. Cài gem react-rails và mysql2 rails new <project_name> –webpacker -db mysql gem install react-rails gem install mysql2 2. Bổ sung webpacker và react-rails vào Gemfile, sau đó thực thi cài đặt: cd <project_name> bundle install rails webpacker:install # OR (on rails version < 5.0) rake webpacker:install rails webpacker:install:react # […]

Categories
Tutorials

Bắt đầu với Ruby on Rails

Cài đặt môi trường: Ubuntu (Linux): https://gorails.com/setup/ubuntu/18.04 Windows: http://railsinstaller.org/en Tài liệu tham khảo Ruby: http://ruby-doc.org/core-2.5.1/ Rails https://edgeguides.rubyonrails.org/ Rails và Reactjs: https://github.com/reactjs/react-rails Rails và webpacker https://github.com/rails/webpacker Truy vấn danh sách browserslist https://github.com/browserslist/browserslist http://browserl.ist Tạo project với Ruby on Rails (RoR) rails new <project_name> –webpacker -db mysql Vd: rails new demo Khởi động webserver để kiểm tra […]

Categories
Tutorials

Translate Zend application using Poedit

Install Poedit Get installer file here: https://poedit.net/download On Ubuntu,  we can install from repository: sudo apt install poedit  Create a new translate file. Click menu File > New…, then specify you target language. Save the file before continue below process. Click button (+) to add path to location of source files Set the keyword (key […]

Categories
Tutorials

TagMyCode: ứng dụng quản lý code snippet

Trong quá trình làm việc, việc ghi chú lại các đoạn code (ngắn) thường dùng (code snippet) sẽ giúp ta tiết kiêm thời gian tìm kiếm.  Visual Studio đã có trình quản lý  tích hợp sẵn, tuy nhiên mình vẫn chưa thấy một công cụ nào hiệu quả khi làm việc trên Netbeans, hôm rồi […]