Categories
Blog

JavaFX: Vấn đề về TableView control

TableView là control để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu dưới dạng bảng. Hiện tại (đến JavaFX 14) trải nghiệm trên control này vẫn còn một số điểm hạn chế trong thao tác nhập dữ liệu. Chẳng hạn như không thể xử lí thao tác nhập tức thời như ở Excel, mà cần double-click  […]

Categories
Blog

OpenJFX: Tạo project JavaFX

Tham khảo: https://openjfx.io/openjfx-docs/ Để chạy thực thi file jar đã build trực tiếp từ command line, cần chỉ ra classpath trỏ tới vị trí install của openjfx: java –module-path /path/to/javafx-sdk/lib –add-modules javafx.controls,javafx.fxml -cp myproject.jar:/path/to/javafx-sdk/lib/* com.mycompany.myproject.MainClass Lưu ý: Trước tiên cần cài đặt OpenJDK và OpenJFX: sudo apt install openjdk-11-jdk sudo apt install openjfx

Categories
Blog

Máy đọc sách (phần 2)

Lựa chọn luôn là việc khó khăn Ok, cuối cùng, sau một thời gian đắn đo trăn trở, tớ đã có một em máy đọc sách mới với cấu hình ổn hơn. Nó là một em Likebook Muses. Vì sao lại là Muses, vì nhu cầu của tớ là cần đọc sách và có thể […]

Categories
Blog

Máy đọc sách

Bối cảnh Tớ thích đọc sách, không đến nổi là ghiền theo kiểu mọt sách, nhưng có thời gian là tớ lại thích đọc. Đó có lẽ cũng là do thói quen từ nhỏ. Hồi nhỏ thường hay đọc mấy truyện ngắn, thơ văn, tri thức bách khoa, bây giờ chỉ toàn đọc mấy thể […]

Categories
Blog

Bắt đầu học lập trình từ đâu

** Dưới đây chỉ là nêu ra suy nghĩ cá nhân của mình.— Đầu tiên ta cần xác định mong muốn của mình – muốn tổ chức lại một cái gì đó hay chí ít là thay đổi 1 chút trong công việc hằng ngày. Đó là xuất phát điểm và cũng là động lực, […]

Categories
Blog

CentOS on VirtualBox – Setup to use high resolution

In CentOS 7 guest OS, install dkms: sudo yum install dkms Now we need to install kernel headers: sudo yum install kernel-devel-$(uname -r) Insert VirtualBox Guest Additional disk, and start install: sudo ./autorun.sh Now we can custom virtual screen resolution. (See menu View | Virtual Screen…)

Categories
Blog

Ubuntu – Install Elasticsearch HQ

Environment: Ubuntu 18.04 Download zip file from ElasticHQ  official repository. sudo apt install python3 Extract zip file, then open terminal in root folder of source: pip3 install -r requirements.txt python3 application.py Access site from address: http://localhost:5000

Categories
Blog

Docker – setup a container environment for development

What is Docker? “Docker is a computer program that performs operating-system-level virtualization” (https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)) Instead of creating a virtual machine to set up a dev environment, now we has another option 🙂 Install Docker CE Docker CE is version for single user or development team. To install Docker CE on Ubuntu, see https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/ You can also […]

Categories
Blog

My first experience with FreeBSD

After reading a post on ITFOSS, i decide to try a “new” OS – FreeBSD.  It is not a linux distro, and what I want to found is a new flavour. And here is what I feel: Free BSD is not packaged with a desktop environment by default, we start with a command line UI, […]